Tuesday, January 7, 2014

Mengenal Rabb

Kajian Kitab 3 landasan Utama pada Sub Bab pembahasan Rodja, Tawakal,rahbah, Raghabah, Kasyah, khusyu, istianah, istiadzah dan inabah3. Dalil Rodja’ (pengharapan).
Allah berfirman
“Untuk itu, barangsiapa yang mengharap perjumpaan dengan Robbnya, maka hendaklah ia mengerjakan amal shaleh dan janganlah mempersekutukan seorangpun dalam beribadah kepada Robb-Nya.” (QS. Al-Kahfi: 110).
4. Dalil Tawakkal (berserah diri).
Allah berfirman
“Dan hanya kepada Allah-lah kamu betawakkal, jika kamu benar-banar orang yang beriman.” (QS. Al-Maidah : 23). Dan firmannya: “Dan barangsiapa yang bertawakkal kepada Allah maka Dialah Yang Mencukupinya.” (QS. Ath-Thalaq : 3).

5. Dalil Raghbah (penuh minat), rahbah (cemas) dan khusyu’ (tunduk).
Allah berfirman

“Sesungguhnya mereka itu senantiasa berlomba-lomba dalam (mengerjakan) kebaikan-kebaikan serta mereka berdo’a kepada Kami
dengan penuh minat (kepada rahmat Kami) dan cemas (akan siksa Kami), sedang mereka itu selalu tunduk hanya kepada Kami.” 
(QS. Al-Anbiya’ : 90).
6. Dalil khasy-yah (takut).
Allah berfirman
“Maka janganlah kamu takut kepada mereka, tetapi takutlah kepada-
Ku.” 
(QS. Al- Baqarah : 150).
7. Dalil inabah (kembali kepada Allah).
Allah berfirman
“Dan kembalilah kepada Robb kalian serta berserah dirilah kepada-Nya (dengan mentaati perintah-Nya) sebelum datang azab kepadamu, kemudian kamu tidak dapat tertolong lagi.” (QS. Az-Zumar : 54).

8. Dalil isti’anah (memohon pertolongan).
Allah berfirman
“Hanya kepada Engkau-lah kami beribadah dan hanya kepada Engkau-lah kami memohon pertolongan.” (QS. Al-Fatihah : 4).
9. Dalil isti’adzah (memohon perlindungan).
Allah berfirman
“Katakanlah : Aku berlindung kepada Robb Yang Menguasai subuh.” (QS. Al-Falaq : 1).
Dan firmanNya:
“Katakanlah : ‘Aku berlindung kepada Robb Manusia, Penguasa manusia.” (QS. An- Nas : 1-2).
Dan diriwayatkan dalam hadits:

“Apabila kamu mohon pertolongan, maka memohonlah pertolongan kepada Allah” [8]

Penjelasan point-point diatas oleh ustadz Abu arqom bisa di download di link dibawah ini
Download MP3

0 komentar:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...